Elbad Głogów
Strona Główna
Oferta
Kontakt / Dojazd
Elbad - SklepKlauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez
P.H.U. ELBAD
, ul. Portowa 1, 67-200 Głogów

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”)
,
informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych kontrahentów jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELBAD, ul. Portowa 1, 67-200 Głogów, tel.: 76 834 04 67, adres e-mail: elbad.glogow[małpa]gmail.com.

2. Celem zbierania przez nas danych (takich jak nazwa firmy, imię i nazwisko, NIP/PESEL) jest wykonywanie umów wynikających ze świadczenia usług oraz sprzedaży lub kupna produktów, a także w celach księgowych – zgodnie z art. 6 p. 1, lit. a-b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

3. W związku z powyższym naszym kontrahentom przysługują prawa do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, tj. realizacji usług, sprzedaży lub kupna. W przypadku niepodania danych wykonanie umowy (realizowanie w/w usług) nie będzie możliwe lub może być ograniczone.

5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.